هر زمان در بخشی نیاز به رادیوگرافی وجود داشت بیماران را به محل اتاق رادیولوژی جهت تهییه رادیوگرافی ارجاع می دادند و ریاست آن با آقای دکتر منصور خوش بین بود.

  در سیستم واحدی درس رادیولوژی یکی از دروس اصلی دوره دندانپزشکی تعیین گردید.در همان سال نقش رادیولوژی تصحیح و در گروهی بنام گروه بیماری های دهان، تشخیص و رادیوگرافی ادغام گردید.در سال 1360 بخش رادیولوژی از گروه بیماریهای دهان و تشخیص جدا و خود به گروه مستقل رادیولوژی دهان که یکی از گروه های ده گانه دانشکده دندانپزشکی بود ارتقا یافت.

  در سال 1362 برای اولین بار گروه رادیولوژی اقدام به پذیرش دستیار تخصصی رادیولوژی نمود و در سال 1368 دکتر احمد رضا طلایی پور به عنوان اولین متخصص این رشته موفق به گذراندن بورد تخصصی گردید. تا سال 1368 اعضاء هیئت علمی گروه رادیولوژی دهان عبارت بودندار دکتر غلامحسین رهبری- دکتر قربان محمدیان – دکتر حسنعلی خامنئیان – دکتر احمدرضا طلایی پور.

  در سال 1375 به پیشنهاد دکتر طلایی پور مقدمات تشکیل انجمن رادیولوژی پی ریزی شد و هیات موسس آن تشکیل و پس از تصویب در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجمن رادیولوژی دهان،فک و صورت رسما موجودیت خود را اعلام نمود. اولین انتخابات هیئت مدیره انجمن در سال 1380 برگزار گردید و اعضاء هیئت مدیره اولین انتخابات به شرح ذیل بود:

  1. دکتر غلامحسین رهبری – رئیس هیئت مدیره
  2. دکتر احمد رضا طلایی پور- نایب رئیس
  3. دکتر محمد امین توکلی- خزانه دار
  4. دکتر مهرداد پنج نوش- عضو هیئت مدیره
  5. دکتر مسعود ورشوساز-عضو هیئت مدیره

  دومین دوره هیئت مدیره در سال 1384 برگزار گردید و اعضای آن به شرح زیر انتخاب شدند:

  1. دکتر احمد رضا طلایی پور-  رئیس هیئت مدیره
  2. دکتر مهرداد پنج نوش- نایب رئیس
  3. دکتر شهریارشهاب- خزانه دار
  4. دکتر محمد امین توکلی- عضو هیئت مدیره
  5. دکتر علی کاووسی- عضو هیئت مدیره

  در سال 1387 اولین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران در سالن تلاش تهران به ریاست دکتر احمد رضا طلایی پور برگزار گردیدو سومین دوره انتخابات انجمن نیز در سال 1387 برگزار و اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

  1. دکتر مهرداد پنج نوش- رئیس هیئت مدیره
  2. دکتر احمد رضا طلایی پور- نایب رئیس
  3. دکتر شهریارشهاب- خزانه دار
  4. دکتر مسعود ورشوساز-عضو هیئت مدیره
  5. دکتر محمد امین توکلی- عضو هیئت مدیره
  6. دکتر سیما نیک نشان- بازرس

  در سال 1388 دومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران در سالن تلاش تهران به ریاست دکتر محمد امین توکلی برگزار گردید.

  در سال 1389 سومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران در سالن تلاش تهران به ریاست دکتر شهریار شهاب برگزار گردید.

  در سال 1390 چهارمین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اصفهان به ریاست خانم دکتر مهناز شیخی برگزار گردید.

   در سال 1391 چهارمین دوره انتخابات انجمن رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران همزمان با کنگره 52 انجمن دندانپزشکی ایران در برج میلاد برگزارگردید و اعضا منتخب به شرح زیر می باشد:

  1. دکتر شهریار شهاب- رئیس هیئت مدیره
  2. دکتر علی کاووسی- نایب رئیس
  3. دکتر مهرداد پنج نوش- دبیر
  4. دکتر احمد رضا طلایی پور- خزانه دار
  5. دکتر محمد امین توکلی- عضو هیئت مدیره
  6. دکتر حوریه باشی زاده –عضو علی البدل
  7. دکتر هانیه نظرینیا- عضو علی البدل
  8. دکتر سیما نیک نشان- بازرس
  9. دکتر یاسمن خیراندیش-بازرس علی البدل

  در سال 1391 پنجمین کنگره رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران به ریاست سرکار خانم دکتر حوریه باشی زاده  در تاریخ 11 الی 13 بهمن  ماه در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد.

  در سال 1392 ششمین کنگره رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران به ریاست جناب آقای دکتر علی کاووسی  در تاریخ 30 بهمن الی 2 اسفندماه   در هتل المپیک تهران برگزار شد.

  در سال 1393 نیز هفتمین کنگره رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران به ریاست جناب آقای دکتر  مهرداد پنج نوش در تاریخ 14 الی 17 بهمن ماه در هتل المپیک تهران  برگزار خواهد گردید.

  عضویت درانجمن

  دریافت فرم عضویت انجمن متخصصین رادیولوژی دهان فک و صورت ایران 

  لطفاً پس از تکمیل ، فرم را به آدرس iaomfr@gmail.com ارسال فرمایید.

  آدرس انجمن

  آدرس دبیر خانه انجمن: گیشا (کوی نصر) پیروزی غربی پلاک 90 طبقه همکف کد پستی 14477 انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران

   تلفکس: 88247869

  ایمیل:  iaomfr@gmail.com

  Untitled 1

  انجمن علمی رادیولوژی دهان ،فک و صورت ایران © 1397 | کلیه حقوق محفوظ است